PROJEKT KOMPLEKSOWY

POZNANIE POTRZEB, OCZEKIWAŃ

INWENTARYZACJA

UKŁAD FUNKCJONALNY

WIZUALIZACJE 3D

KOSZTORYS Z NAMIARAMI NA SKLEP

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

KŁADY ŚCIAN, PODŁÓG, SUFITÓW

ROZRYS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ZABUDÓW GK, PŁYTEK, DESEK, KOMINKA

PROJEKT ELEKTRYCZNY WOD-KAN

PROJEKT ŁAZIENEK Z KŁADAMI ŚCIAN, WSKAZÓWKI MONTAŻOWE DLA WYKONAWCÓW (RYSUNKI)